Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Amendment to the Public Procurement Act - the most interesting changes in points 

-       Zákazky malého rozsahu, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní majú nový          horný limit až do 10.000,- EUR.

-       Centrálnou obstarávacou organizáciou bude Úrad vlády SR.

-       Vypúšťa sa aj znak zameraný na „špecifické“ a „jedinečné“ požiadavky predmetu          obstarávania.

-       Zjednodušujú sa pravidlá verejného obstarávania pre dotované subjekty (§ 8) – odstránenie          národného „goldplatingu“.

-       Administratívne konanie pre Úradom pre verejné obstarávanie bude jednoinštančné.          Preskúmavať takéto rozhodnutie úradu bude súd.

-       Zavádza sa jednotná a verejne dostupná elektronická platforma na celý proces verejného          obstarávania.

-       Verejní obstarávatelia musia dodržiavať nové zelené kvóty.

-       Upravujú sa kompetencie a fungovanie Úradu pre verejné obstarávanie.

-       Zavádza sa inštitút zjavne nedôvodných námietok. Pri stavebných prácach do 800.000          nebude možné podať námietky.

info@grandoaklaw.com